Pliki do pobrania

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie (plik PDF) 

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik PDF) 

3. Oświadczenie uczestnika projektu (plik PDF) 

4. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia (plik PDF) 

5. Dane osobowe ucznia (plik PDF) 

6. Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela (plik PDF) 

7. Dane osobowe nauczyciela (plik PDF) 

 8. Rezygnacja z udziału w projekcie (plik PDF)