Kamilla 7 listopada 2018

Porozumienie ze Stowarzyszeniem APTCE

06.11.2018 zawarto umowę o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze reprezentowanym przez mgr Małgorzatę Ragiel – Dyrektora Szkoły a „Stowarzyszeniem Dla Tradycji i Kultury Europejskiej APTCE” reprezentowanym przez jej Dyrektora, księcia Don Alvaro Enrique de Villamor Soraluce.

Gośćmi zorganizowanej u nas konferencji byli: książę Enrique de Villamor – potomek rodziny Talleyrand, hrabia Rio Grande Dom Filipe Folque de Braganca e Bourbon de Mandoca – przewodniczący konstytucyjnej linii dynastycznej królewskiego domu Portugalii oraz Jarosław Skorulski – Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Współpraca między Budowlanką a APTCE będzie realizowana poprzez m.in.: prowadzenie wymiany naukowej w zakresie nauk przedmiotów zawodowych, realizację wspólnych projektów dydaktycznych, wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia, wspólne uczestnictwo w międzynarodowych projektach naukowych czy organizowanie i przeprowadzanie praktyk zawodowych dla uczniów CKZiU „Budowlanka”.

Otwarcie nowego kierunku technik renowacji elementów architektury zapowiedziano już od przyszłego roku szkolnego 2019/2020.

Obserwator

Zdjęcia w galerii: Porozumienie ze Stowarzyszeniem APTCE

Relacje mediów:

  • TVP3 Gorzów Wielkopolski link
  • Gazeta Wyborcza link