RODO

Inspektor ochrony danych:

ARTUR PIOTROWICZ
tel. 880 100 367
adres email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla ucznia i jego rodzica (lub opiekuna prawnego) (RODO) pdf

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla pracowników pdf