Technik Architektury Krajobrazu

Kierunek przeznaczony dla osób interesujących się projektowaniem i komponowaniem otoczenia. Podczas nauki uczeń pozna zasady wykonywania inwentaryzacji terenów zieleni, sposoby projektowania ogrodów i innych obiektów terenów zieleni, podstawy tworzenia wizualizacji projektów oraz zasady wykonywania kosztorysów.

Uczymy:

– rysunku technicznego i odręcznego
– tworzenia wizualizacji projektów
– graficznego przedstawiania koncepcji
– wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacji roślin

– przeprowadzania analizy wartości krajobrazu
– wykonywania inwentaryzacji i kosztorysowania projektów

Nauka trwa cztery lata

Absolwent technikum architektury będzie mógł np.:

znaleźć zatrudnienie w:

– organach administracji państwowej i samorządowej
– biurach projektowych ogrodów i terenów zieleni
– w przedsiębiorstwach pielęgnacji i urządzania terenów zieleni
– szkółkach roślin ozdobnych
– kontynuować naukę na wyższych uczelniach