Technik Budownictwa

 

Architektura i inżynieria w budownictwie to sztuka stawiania budynków i infrastruktur. Kierunek przeznaczony dla osób z zainteresowaniem nowoczesnymi technologiami i technikami budowlanymi. Uczeń naszej szkoły poznaje zasady projektowania, dobierania materiałów i technologii, wykonywania obiektów metodami tradycyjnymi i uprzemysłowionymi. Nabywa umiejętności kierowania robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną.

Uczymy:

– projektowania architektonicznego, umiejętności wykonywania i odczytywania rysunków technicznych
– obsługi komputera i specjalistycznych programów graficznych
– wykonywania prac kreślarskich
– analizowania dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych
– wykonywania rysunków budowlanych

– wykonywania prac pomiarowych związanych z prowadzeniem robót budowlanych
– kierowania pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie, organizowanie przebiegu tych prac
– dobierania optymalnych technologii wykonania robót budowlanych;

Nauka trwa cztery lata

Absolwent technikum budowlanego będzie mógł np.:

znaleźć zatrudnienie jako:

– kadra techniczna na budowie (majster budowlany, kosztorysant)
– obsługa specjalistycznych programów graficznych
– kreślarz w biurze projektowym
– obsługa techniczna w hurtowniach, zakładach produkcyjnych materiałów budowlanych
– kontynuować naukę na wyższych uczelniach