Technik Organizacji Reklamy

 

Kierunek przeznaczony dla osób interesujących się reklamą i marketingiem.

Podczas nauki uczeń poznają zasady wiedzy ekonomicznej, plastycznej i psychologicznej, która jest niezbędna do wykonywania zawodu. Słuchacze uczą się jak przygotować ofertę handlową w dziale sprzedaży usług reklamowych, podstaw tworzenia reklam radiowych i telewizyjnych. Absolwenci tego kierunku bez trudu znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, działach reklamy i marketingu w różnych przedsiębiorstwach a także w studiach fotograficznych lub graficznych

Uczymy:

– grafiki komputerowej
– rysunku, liternictwa i fotografii reklamowej
– tworzenia wizualnych środków reklamy
– tworzenia scenariuszy reklamy telewizyjnej i radiowej
– organizowania działań public relations
– przygotowywania wystaw, targów i pokazów

– testowania projektów i pokazów reklamowych

Nauka trwa cztery lata

Absolwent technikum organizacji reklamy będzie mógł np.:

znaleźć zatrudnienie jako:

– agent reklamowy,
– grafik komputerowy,
– organizator działań reklamowych,
– copywriter,
– art director,
– organizator działań public relations,
– kontynuować naukę na wyższych uczelniach