Ważne dokumenty

  1. Informacje o badaniach lekarskich word 
  2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) word 
  3. Regulamin rekrutacyjny na rok szkolny 2018/2019 (plik word)  word
  4. Terminarz rekrutacji 2018/2019 (plik word)  word
  5. Podanie (plik pdf) pdf
  6. Karta pomocnicza (plik pdf) pdf
  7. Kryteria uzupełniające (plik word) word
  8. Oświadczenie o wielodzietności (plik pdf) pdf
  9. Poradnik gimnazjalisty (pilk word) word
  10. Zasady punktowania osiągnięć kandydatów (plik word) word