Wyrównywanie szans edukacyjnych

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych 

 

ZIELONOGÓRSKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 2015 – 2018

Wrzesień – grudzień 2018

Język polski – 5 godzin w tygodniu

Klasy I

 • Joanna Gielerak – Przybylska
 • Kamila Forysiak
 • Mariusz Osiński

Fizyka – 4 godziny w tygodniu

Klasy I, III, IV

 • Dorota Paprotny

Luty – czerwiec 2018

Język polski – 5 godzin w tygodniu

Klasy I

 • Joanna Gielerak – Przybylska
 • Kamila Forysiak
 • Mariusz Osiński

Fizyka – 4 godziny w tygodniu

Klasy I, III

 • Dorota Paprotny

Wrzesień – grudzień 2017

Język polski – 5 godzin w tygodniu

Klasy I

 • Joanna Gielerak – Przybylska
 • Kamila Forysiak
 • Mariusz Osiński

Fizyka – 4 godziny w tygodniu

Klasy I, III, IV

 • Dorota Paprotny

Luty – czerwiec 2017

Język polski – 8 godzin w tygodniu

Klasy I

 • Joanna Gielerak – Przybylska
 • Katarzyna Harmak
 • Mariusz Osiński
 • Anna Blandzi

Teatr socjoterapeutyczny – 2 godziny w tygodniu

Klasy mieszane

 • Katarzyna Harmak

Fizyka – 2 godziny w tygodniu

Klasy I, III

 • Dorota Paprotny

Wrzesień – grudzień 2016

Język polski – 8 godzin w tygodniu

Klasy I

 • Joanna Gielerak – Przybylska
 • Katarzyna Harmak
 • Mariusz Osiński
 • Anna Blandzi

Teatr socjoterapeutyczny – 2 godziny w tygodniu

Klasy mieszane

 • Katarzyna Harmak

Fizyka – 2 godziny w tygodniu

Klasy IV

 • Dorota Paprotny

Luty – czerwiec 2016

Język polski – 11 godzin w tygodniu

Klasy I, II

 • Joanna Gielerak – Przybylska
 • Katarzyna Harmak
 • Mariusz Osiński
 • Cezary Piątkowski

Wrzesień – grudzień 2015

Język polski – 11 godzin w tygodniu

Klasy I, II

 • Joanna Gielerak – Przybylska
 • Katarzyna Harmak
 • Mariusz Osiński
 • Cezary Piątkowski